March 2021

26.03.2021 godine.   Održana je sednica Skupštine SOSS Apatinska  pivare "Apatin" na kojoj je usvojeno da je GORAN LIČINA  izabran za Predsednika SOSS Apatinska pivara "Apatin" na mandatni perijod od 4 godine počev 01.04.2021. Odlukom Skupštine za Sekretara SOSS Apatinska pivara "Apatin" izabran je ĐURO ŠAŠIĆ na mandatni...

Poštovani, Obaveštenje o izborima u SOSS APA 1) Predsednika SOSS APA 2) Skupštinu SOSS APA 3) Upravni odbor SOSS APA Za Predsednika 1 kandidat Ličina Goran Za Skupštinu SOSS APA ( 0 ) prijavljenih Za Upravni odbor SOSS APA ( 0 ) prijavljenih Čestitam članovima Skupštine i Upravnog odbora na mandatu 2021-2024 god Hvala na...

Drage kolege, Svake četri godine SOSS APA vrši izbore za: Predsednika SOSS APA Članova Skupštine SOSS APA Članove Upravnog odbora SOSS APA Ovim putem želiom da oglasimo početak izbora za Predsednika SOSS APA. Prijave za ovu poziciju možete podneti pojedinačno ili na osnovu predloga sektora u kojem ste zaposleni. u samoj...