Odluke

26.03.2021 godine.   Održana je sednica Skupštine SOSS Apatinska  pivare "Apatin" na kojoj je usvojeno da je GORAN LIČINA  izabran za Predsednika SOSS Apatinska pivara "Apatin" na mandatni perijod od 4 godine počev 01.04.2021. Odlukom Skupštine za Sekretara SOSS Apatinska pivara "Apatin" izabran je ĐURO ŠAŠIĆ na mandatni...